Plan dnia

7.00 – 8.40
 • Przychodzenie dzieci, zajęcia zespołowe i indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, rozwijanie zainteresowań.  Ćwiczenia poranne.
 • Przygotowanie do śniadania.
9.00
 • Śniadanie
9.30 – 9.45
 • Czynności higieniczne, mycie zębów.
9.45 – 10.30
 • Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kształtujące:
* Umiejętności społeczne. * Umiejętności językowe. * Umiejętności poznawcze. * Umiejętności artystyczne. * Umiejętności ruchowe. * Umiejętności matematyczne. * Gotowość do nauki czytania i pisania.
10.45 – 11.30
 • Wyjście na dwór.
* Spacer. * Zabawy na placu zabaw.
11.30 – 12.30
 • Zajęcia dodatkowe
12.30 – 13.00
 • Przygotowanie do obiadu . Obiad godz. 12.30 (pierwsze danie) – Odpoczynek po obiedzie.
 • Czytanie dla dzieci , zabawy swobodne.
 • 14.30 – obiad ( drugie danie).
15.00 – 18.00
Zajęcia popołudniowe.
 • Podsumowanie wrażeń.
 • Działania zespołowe, prace indywidualne.
 • Podwieczorek 15.30
 • Zabawy na powietrzu ok. godz. 16.00
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.