PLAN DNIA

7.00 – 8.40

  • Przychodzenie dzieci, zajęcia zespołowe i indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, rozwijanie zainteresowań.  Ćwiczenia poranne.
  • Przygotowanie do śniadania.

9.00

 • Śniadanie

9.30- 9.45

 

 • Czynności higieniczne, mycie zębów.

9.45 -10.30

  • Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kształtujące:

* Umiejętności społeczne. * Umiejętności językowe. * Umiejętności poznawcze. * Umiejętności artystyczne. * Umiejętności ruchowe. * Umiejętności matematyczne. * Gotowość do nauki czytania i pisania.

10.45 – 11.30

 • Wyjście na dwór.

* Spacer. * Zabawy na placu zabaw.

11.30-12.30

 • Zajęcia dodatkowe

12.30 – 13.00

  • Przygotowanie do obiadu . Obiad godz. 12.30(pierwsze danie) – Odpoczynek po obiedzie.
  • Czytanie dla dzieci , zabawy swobodne.
  • 14.30 – obiad ( drugie danie).

15.00 - 18.00

Zajęcia popołudniowe.

 • Podsumowanie wrażeń.
 • Działania zespołowe, prace indywidualne.
 • Podwieczorek 15.30
 • Zabawy na powietrzu ok. godz. 16.00
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.